Ognivo

Jeżeli wierzyciel wnioskuje o podjęcie czynności w trybie art. 797 zn.1 Kpc – poszukiwanie majątku dłużnika, obejmującego wystąpienie z zapytaniem do banków przez system OGNIVO, należy złożyć odpowiedni wniosek oraz wpłacić zaliczkę. We wniosku wierzyciel powinien wskazać konkretne Banki, do których komornik ma skierować zapytanie, lub określić rodzaje banków do których komornik ma skierować zapytanie

 

Na dzień 01.08.2012 roku za pomocą systemu OGNIVO można uzyskać informację o dłużnikach w niżej wymienionych Bankach komercyjnych:

     
 • Pekao BP S.A.
 • ING Bank Śląski S.A.
 • BZ WBK S.A.
 • Bank Gospodarstwa Krajowego
 • BRE Bank S.A.
 • Pekao S.A.
 • HSBC Bank Polska S.A.
 • Meritum Bank S.A.
 • Bank Pocztowy S.A.
 • Nordea Bank Polska S.A.
 • Euro Bank S.A.
 • Getin Noble Bank S.A.
 • Dz Bank Polska S.A.
 • Deutsche Bank PBC S.A.
 • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
 • IDEA Bank S.A.
 • Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.
 • Volkswagen Bank Polska S.A. (od 25.03.2012)
 • Svenska Handelsbanken AB S.A. Oddział w Polsce
 • BNP Paribas S.A. Oddział w Polsce
 • Danske Bank A/S S.A. Oddział w Polsce
 • Alior Bank S.A.
 • FM Bank S.A.
 • oraz w 133 bankach spółdzielczych w całej Polsce.

  Opłaty za dokonanie zapytania za pomocą systemu OGNIVO

  Nadanie dokumentu elektronicznego do OGNIVO typu:

  „Poszukiwanie rachunku bankowego dłużnika” w sprawach innych niż wskazane w art. 2 ustęp 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 167, poz.1191) – sprawy KM.

  Opłata pobierana jest za nadanie i wysłanie za pośrednictwem OGNIVO zapytania dotyczącego pojedynczego dłużnika do jednego banku komercyjnego w wysokości indywidualnie ustalonej przez bank od 0,31 zł do 1,54 zł (= (indywidualna opłata banku + 0,25 zł opłaty za OGNIVO) x 23% VAT)

  Opłata pobierana jest za nadanie i wysłanie za pośrednictwem OGNIVO zapytania dotyczącego pojedynczego dłużnika do jednego banku spółdzielczego w wysokości od 0,92 zł (= (0,50 zł opłaty banku spółdzielczego + 0,25 zł opłaty za OGNIVO) x 23% VAT)

  „Poszukiwanie rachunku bankowego dłużnika” w sprawach wskazanych w art. 2 ustęp 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 167, poz.1191) – sprawy KMS i KMP.

  Opłata pobierana jest za nadanie i wysłanie za pośrednictwem OGNIVO zapytania dotyczącego pojedynczego dłużnika do jednego banku (zarówno banku komercyjnego jak i spółdzielczego) w wysokości 0,31 zł (= 0,25 zł opłaty za OGNIVO x 23% VAT)

  Aby pobrać szczegółowy wykaz wszystkich banków komercyjnych i spółdzielczych uczestniczących obecnie w elektronicznym systemie zapytań o rachunki bankowe dłużników OGNIVO wraz z cennikiem opłat za zapytania do poszczególnych banków kliknij poniżej.